Co nowego

Spotkanie noworoczne z prezentami
8 stycznia tarnowski zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego we współpracy z międzynarodową organizacją Samaritan's Purse oraz wolontariuszami Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej zorganizował spotkanie z upominkami dla dzieci. W jego trakcie do najmłodszych trafiły prezenty przygotowane przez darczyńców m.in. z Niemiec, miał miejsce także program artystyczny i zabawy dla małych uczestników. Celem akcji Gwiazdkowa Niespodzianka jest sprawianie radości i podzielenie się Bożą miłością z dziećmi (niezależnie od statusu materialnego) w okresie okołonoworocznym. W ramach spotkania miało miejsce także krótkie przedstawienie przygotowane przez członków zboru w Tarnowie. Historia opowiadała o trzech drzewach, z których każde miało swoje marzenia - oliwka chciała być piękną szkatułką, w której przechowywane będą cenne klejnoty. Dąb marzył, aby zostać wielkim statkiem, który będzie przewoził królów i królowe, a sosna - by być wysokim, strzelistym drzewem, które będzie najwyższe ze wszystkich drzew i będzie podziwiane i zapamiętane na zawsze. Ich marzenia spełniły się, ale w zupełnie nieoczekiwany przez nie sposób: z oliwki zrobiono żłóbek, w którym po narodzeniu położono Pana Jezusa, najdroższy klejnot świata. Drzewo dębu posłużyło do stworzenia małej łodzi rybackiej, w której płynął Król Królów, zaś z sosny zrobiono krzyż, który znalazł się najbliżej Boga i nieba - bo umarł na nim Zbawiciel świata. Po przedstawieniu i programie z atrakcjami dla dzieci prowadzonym przez siostry Renatę i Ewę miał miejsce wyczekiwany moment wręczenia paczek z prezentami. Każde dziecko otrzymało imienną paczkę, z zawartością stosowną do jego wieku. W środku były m.in. drobne zabawki, odzież, artykuły papiernicze. W ramach spotkania zaproszono także dzieci do udziału w kursie "Najwspanialsza podróż", opowiadającym o różnych wydarzeniach z życia Pana Jezusa. Miał miejsce wspólny poczęstunek. Jesteśmy wdzięczni Bogu za te miło spędzone chwile. Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za to, że zechcieli wspólnie spędzić ten noworoczny czas.

Spotkania z Pismem Świętym w Tarnowie już od listopada
Już 9 listopada 2016 r. w Tarnowie rozpoczynają się cykliczne spotkania dla wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej znajomości Pisma Świętego (Biblii). W trakcie spotkań poruszane będą różne zagadnienia zarówno ze Starego jak i Nowego Testamentu. Poznamy odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, zmagania różnych bohaterów i autorów biblijnych oraz rady, jak praktycznie poznawać Pismo Święte. Pośród omawianych zagadnień nie zabraknie odpowiedzi na takie pytania jak: Czym jest Biblia i z jakiego powodu jest księgą wyjątkową? Jakie tajemnice kryją w sobie proroctwa Pisma Świętego zawarte m.in. w Księdze Daniela i Apokalipsy? Co jest głównym tematem Pisma Świętego? Jak doświadczyć radości odkrywania Biblii w osobistym studium? Spotkania z Pismem Świętym będą odbywać się w każdą środę, o godz. 18.30 w kaplicy przy ul. Sokoła 11 (w pobliżu Hotelu Tarnovia). Wstęp jest wolny. Osoby uczestniczące w spotkaniu zachęcamy do zabrania ze sobą własnego egzemplarza Pisma Świętego (w razie potrzeby będzie można skorzystać z Biblii dostępnych na miejscu). Wierzymy, że czas Spotkań z Pismem Świętym będzie ubogacającym i niezapomnianym przeżyciem, które pomoże na nowo odkryć ten niezwykły skarb, jakim niewątpliwie jest Pismo Święte. W ramach spotkań będzie można zarówno wysłuchać rozważań, jak i zadawać pytania osobie prowadzącej. Serdecznie zapraszamy w każdą środę, o godz. 18.30 na ul. Sokoła.

Adwentyści na tarnowskiej konferencji naukowej
Czy w społeczeństwie demokratycznym ma dominować jeden światopogląd, czy pokojowo współistnieć wiele światopoglądów? Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa światopogląd i jak go sklasyfikować? Jak wygląda, a jak powinna wyglądać edukacja młodego pokolenia, by potrafiło ono odnaleźć się w dzisiejszym zmieniającym się świecie, a jednocześnie umiało żyć autentycznie i pokojowo? To niektóre z zagadnień poruszanych w trakcie konferencji naukowej pt. "Kształtowanie społeczeństwa wieloświatopoglądowego jako cel procesów edukacyjnych" zorganizowanej w Tarnowie 28-29 września br. Organizatorami konferencji pod patronatem Antropologicznej Szkoły Filozofii Prawa Marii Szyszkowskiej byli: Stowarzyszenie Filozofii Krajów Słowiańskich, Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zboru w Tarnowie. Brat Andrzej Gorzkowicz ze zboru tarnowskiego wygłosił referat pt. "Nowy porządek świata", nt. edukacji z perspektywy biblijnej. Podczas wystąpień naukowców z całej Polski, a także z zagranicy, można było dostrzec poszukiwanie odpowiedzi, jak nasza europejska cywilizacja może poradzić sobie z wyzwaniem migracji i związanym z nią konfliktem różnych kultur. Mówiono o problemach systemu edukacyjnego. W wystąpieniu Andrzej Gorzkowicz zaakcentował rolę hebrajskiego systemu wychowania, na podstawie Pwt 6,1.9 i Dn 1,3-4.18-20, a także chrześcijańskiej filozofii życia na podstawie słów Jana Chrzciciela zapisanych w Łk 3,10-14, gdzie czytamy m.in.: "Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie (...) Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. (...) Na nikim nic nie wymuszajcie". Swój referat zakończył myślą o nowym, optymistycznym porządku świata (Ap 21,1-5), którego autorem wedle słów Biblii będzie sam Bóg, panujący nad historią (Dn 7,15-18). Warto nadmienić, że adwentyści cyklicznie biorą udział w tarnowskich konferencjach, którym patronują prof. Maria Szyszkowska i dr Tadeusz Mędzelowski. Na konferencji gościli już po raz dziesiąty, prowadząc stoisko z książkami. W trakcie dotychczasowych spotkań, obok wielokrotnego udziału brata Andrzeja Gorzkowicza, referat wygłosiła również Beata Baron, wykładowczyni adwentystycznej Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Uczestnicy ostatniej konferencji zostali również obdarowani książkami ufundowanymi przez diecezję południową Kościoła adwentystów.

Relacja z chrztu
"Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? (...) Jeśli wierzysz z całego serca, możesz" (Dz 8, 36.37). Z radością informujemy, że 27 lutego br. Boża rodzina oczekujących na powtórne przyjście Jezusa powiększyła się o kolejną osobę. Dzięki Bożej łasce "tak" Panu Bogu powiedział Ryszard Urbaszewski, brat Wioli i Ani, które już wcześniej zawarły przymierze z Panem przez chrzest. Słoneczny szabat zgromadził w kaplicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Tarnowie około 60 osób, w tym najbliższą rodzinę Ryszarda oraz członków zboru w Leksandrowej. Zanurzenia wraz z modlitwą o dar Ducha Świętego dokonał pastor Edward Parma. W kazaniu brat Parma mówił o doświadczeniach życiowych, w których Pan Bóg objawia nam swoją miłość i pragnienie ofiarowania nam tego, co najlepsze, w tym wspaniałego daru życia wiecznego. Wcześniej, w apelu ewangelizacyjnym brat Ryszard opowiedział o tym, jak zetknął się z przesłaniem Pisma Świętego i poselstwem adwentowym. Szczególny udział w poznaniu przez niego prawdy mieli siostra Wioletta wraz z mężem Adamem, a także brat Zenon Samborski, tata Adama. Lekcji biblijnych udzielał mu pastor Piotr Stachurski. Nabożeństwo i uroczystość chrztu, zakończone wspólną agapą, uświetnił swoim śpiewem zespół Fileo, którego pieśni przeplatały wszystkie części sobotniej uroczystości. Bratu Ryszardowi życzymy nieustającej obecności, opieki i prowadzenia naszego wspaniałego i miłującego Zbawiciela oraz wytrwałości we wspólnym kroczeniu do niebiańskiej Ojczyzny!

10 dni modlitwy. 6-16 stycznia 2016
Co roku na początku stycznia adwentyści dnia siódmego na całym świecie uczestniczą w programie pt. 10 dni modlitwy. Jest on poświęcony szczególnej refleksji i modlitwom na początku rozpoczynającego się roku. Więcej o tegorocznej inicjatywie: www.adwent.pl/wydarzenia/informacje-koscielne/956-dziesiec-dni-modlitwy-2016

Gdzie i kiedy
Tarnów, ul. Sokoła 11
[Plan dojazdu ...]

9:30 - 11:00
Szkoła Sobotnia

11:00 - 12:00
Kazanie Słowa Bożego