Książki
Zachęcamy do zakupu lub nieodpłatnego wypożyczenia! Kontakt
Wielki Bój

Autor: Ellen G. White

Książka najbardziej znana i najpoczytniejsza ze wszystkich sześciu wchodzących w skład serii "Konflikt wieków". Historia chrześcijaństwa, zwłaszcza drugiego tysiąclecia, oparta na poważnym materiale historyczno-biblijnym. Odsłania kurtynę niewidzialnego, duchowego świata, w tym obrazy walki dobra i zła wplecione w historie ludzkości. Omawia także prorocze aspekty Pisma Świętego dotyczące czasów końca.
Zadbaj o Swoje Zdrowie

Autor: Aileen Ludington, Hans Diehl

Książka ta traktuje o niesamowitej mocy organizmu do samoleczenia dzięki odpowiedniemu podejściu do istotnych czynników stylu życia. Autorzy opowiadają prawdziwe historie, które ilustrują, w jaki sposób można zapobiegać większości powszechnie występujących chorób oraz leczyć je przy pomocy zmian w stylu życia, jakie niemal każdy może poczynić.
Boża Dobra Nowina

Autor: David Marshall

Świat w zamęcie, Biblia a archeologia, wyjątkowość człowieka z Nazaretu, zwiedzenia czasów świetle proroctw, obiecująca przyszłość dla naszej planety - oto najważniejsze tematy, jakie rozwija w swej książce znany teolog i publicysta.
Nietypowy Bohater

Autor: Booton Herndon

Literacki, jakże frapujący opis wojennego życiorysu Amerykanina Desmonda Dossa, zwykłego chrześcijanina, ufającego Bogu i starającego się żyć zgodnie z wolą Bożą. Uznany został za bohatera Stanów Zjednoczonych z tego względu, że ratował życie ludzkie. Ale jego bohaterstwo wzięło się stąd, że niezależnie od okoliczności pozostał wierny swoim zasadom, które wyniósł z rodzinnego domu i Kościoła.
Nauki Pisma Świętego

Autor: Zachariasz Łyko

Wykład teologii systematycznej, będącej doktrynalną syntezą Pisma Świętego. Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów teologii, a także dla szerokich kręgów czytelników, pragnących się zapoznać z pogłębionym wykładem biblijnych zasad wiary.
Wstęp do Pisma Świętego

Autor: Zachariasz Łyko

Książka zajmuje się kwestiami wspólnymi dla ksiąg biblijnych, takimi jak: natchnienie, kanoniczność, hermeneutyka biblijna. Omawia poszczególne księgi obejmując zagadnienia dotyczące tła historycznego, chronologii i uwarunkowań sytuacyjnych autora i adresatów oraz tematyki teologicznej danej księgi.
Trzecie Tysiąclecie

Autor: Alejandro Bullon

Książka zawiera stare, lecz wciąż aktualne poselstwo biblijne, czytelną symbolikę Apokalipsy oraz wizję przyszłości na nowe tysiąclecie. Bestseller w Ameryce Południowej.
Działalność Apostołów

Autor: Ellen G. White

Działalność apostołów to jedna z ostatnich książek napisanych przez Ellen White. Została wydana zaledwie kilka lat przed jej śmiercią. Jest to jedno z najgłębszym i najbardziej odkrywczych dzieł, jakie wyszły spod jej pióra. Czytelnik znajdzie w tej książce światło chrześcijańskiego świadectwa. Przesłanie książki jest ponadczasowe, a jego waga jest widoczna w staraniach autorki, by wykazać, iż wiek XX stanie się czasem zesłania duchowej mocy przewyższającej tę zesłaną w dniu Pięćdziesiątnicy. Dzieło ewangelii zakończy się nie mniejszym objawieniem mocy Ducha Świętego niż to, którym się rozpoczęło.
Prorocy i Królowie

Autor: Ellen G. White

Oparte na Biblii dzieje starożytnego Izraela od czasów króla Salomona (X w. p.n.e.), aż do okresu tuż po niewoli babilońskiej (V w. p.n.e.). Autorka kładzie nacisk na wielkie, ponadczasowe nauki moralne, ukazane na tle triumfów, upadków i reform narodu wybranego. Nowe tłumaczenie, mapy, ilustracje.